•  
Disclaimer

100 Procent Events besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

100 Procent Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

100 Procent Events aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten voortkomend uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden door ons gecontroleerd. 100 Procent Events geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt.

Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden van onze website wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van 100 Procent Events en na duidelijke bronvermelding.

Wij doen er alles aan om aanstootgevend en ongewenst taalgebruik op deze website tegen te gaan door middel van periodieke controles. Wanneer u toch pagina's aantreft waarvan de inhoud als aanstootgevend of ongewenst wordt ervaren, om welke reden dan ook, meld dit dan aan ons.

© Copyright: 100 Procent Events te Den Haag. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden. Ontwerp: NephUse Creatie & Communicatie.